Gardobond® X 4739 från Chemetall är en självklar ersättare till järnfosfatering. Många av våra kunder har de senaste åren byggt helt nytt eller konverterat sina linor till Oxsilan® med gott resultat. Med en Oxsilan®-anläggning når du C5-kvalité.

Lackerar du endast inomhusdetaljer eller material som står väl skyddat utomhus krävs endast C3, vilket du klarar med Gardobond® X 4739 i en trestegstvätt.

De som idag använder järnfosfat vet att dysor och värmeväxlare sätter igen och att frekventa badbyten ger höga kostnader för underhåll.
Gardobond® X 4739 är precis som järnfosfaten en kombinerad avfettnings och ytomvandlingsprodukt. Gardobond® X 4739 rengör effektivt samtidigt som den bygger ett zirkoniumskikt på ytan. Gardobond® X 4739 är precis som Oxsilan en multimetallprocess vilket innebär att den fungerar på stål, aluminium, zink samt förzinkat gods.

X