Rengöring

SKUMDÄMPARE

Att dämpa skumning i vattenbaserade system kan vara svårt. Det viktiga är att ta reda på grundorsaken till varför det skummar i systemet och orsaken är inte alltid helt logisk. Ibland kan det vara bra att ha skumdämpare tillgängligt då problemen brukar dyka upp lika snabbt som de sedan försvinner.

Några av de vanligaste orsakerna till skumning:

  • För låg koncentration av avfettningskemikalie
  • För låg temperatur
  • Överdosering av tensid eller avfettningskemikalie
  • Indrag av olja till avfettningsbadet
  • Överdosering av skumdämpare (jo, du läste rätt)

 

Ytex® EMSSkumdämpare 62Gardobond®-Additive
H 7430
Oljeindrag+++++
Tensidindrag-+++
Indunstare-++-
X