Rengöring

Effektiv avlackering

avlackering Gardostrip polyesterpulver mixpulver tvåkomponentlack våtlack ED- färg stål, aluminium och gulmetall.

Gardostrip® är ett kemiskt avlackeringsmedel för att avlägsna polyesterpulver, mixpulver, tvåkomponentlack, våtlack och ED- färg. Produkterna är fria från klorerade lösningsmedel och fenoler. Avlackering sker framförallt genom att produkterna som skall avlackeras sänks ner i badet men sprutprocesser förekommer också. Processen behöver värme och kraftig omrörning för att fungera optimalt.

Efter avlackering behöver godset sköljas med vatten, gärna med högtryck för att ta bort all smuts och färgrester som kan vara kvar på godsytan. Stålytor kan även behöva inhiberas så att inte flygrost bildas.

Alla avlackeringsprocesser mår bra av kontinuerlig underhåll, det vill säga att det slam som bildas under processen tas bort. Slammet sjunker till botten och avlägsnas enklast genom dekantering av badet.

 

Gardostrip®
Q 7980 Q 7981
Gardostrip®
Q 7949 Q 7934
Stål+++
Aluminium-++
Gulmetall-++
X