Rengöring

NEUTRALAVFETTNING

Neutrala avfettningar jobbar vid ett lägre pH-värde än traditionella lutbaserade avfettningar. De har en låg salthalt vilket innebär att maskinen de används i håller sig ren och fri från intorkningar och avlagringar. Att de är fria från natrium- alternativt kaliumlut innebär även att de arbetsmiljömässigt är säkrare produkter att hantera. Det föreligger alltså inte lika stor risk för en kemisk brännskada vid ett spill eller ett stänk av produkten.

Den avfettande verkan i produkterna kommer från effektiva tensidpaket, förutom tensider innehåller produkterna mjukgörare och korrosionsinhibitorer. Korrosionsinhibitorerna  har som uppgift att skydda metaller som stål från återrostning efter tvättprocessen. Denna egenskap hos neutralavfettaren har gjort den mycket populär i anläggningar med få processteg.

 

Gardoclean®
A 5510/5
Gardoclean®
S 5500
Sprutning++++
Doppning+-
Stål++++
Förzinkat stål++++
Aluminium+++
Gulmetall+++
X