Rengöring

NEUTRALAVFETTNING

Neutrala avfettningar har gemensamt att de arbetar vid ett lägre pH på den alkaliska sidan. Detta innebär att produkterna i koncentrat generellt inte är frätande och är därmed förstahandsvalet om man ser till personsäkerheten. Det lägre pH:t gör även produkterna lämpliga vid avfettning av känsliga metaller som aluminium och förzinkat.

Kemisk uppbyggnad

Neutralavfettaren innhåller mjukgörare och tensider. Vid utvecklingen av neutralavfettaren har man ersatt den traditionella lutbaserade komponenten med kraftfulla tensidpaket och korrosionsinhibitorer. I praktiken innebär detta att man får en produkt med mycket låg salthalt som bidrar till att hålla hela anläggningen ren och fri från avlagringar. Vid avfettning av stål tillför man även ett temporärt korrosionsskydd till metallytan.

 

 Ytex®
NC 100
Ytex®
NC 131
Ytex®
NC 300
Ytex®
HPC
Gardoclean®
S 5500
Sprutning++++++++++
Doppning++++--
Stål++++++++++
Förzinkat stål+++++++++
Aluminium+++++++
Gulmetall++++-+

 

UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR YTEX-SERIEN

Ytex® EMS
Emulsionsspräckare för att ta upp inemulgerad olja till badytan i alkaliska, sura och neutrala avfettningsbad. Vid tillsats flyter oljan upp till ytan och kan därefter avlägsnas med absorbenter eller till exempel oljeskimmer. Produkten sänker på så vis era destruktionskostnader och förbättrar kvalitén på avfettningsbadet och förlänger livslängden avsevärt.

Ytex® TF
Kraftfull tensidtillsats till Ytex®-produkterna. Förstärker avfettningsverkan och ökar aktiviteten i badet.

X