Rengöring

Kemisk rengöring av produktionsanläggningar

systemrengöring slam förorening konstruktionsmaterial anläggning Ytomvandlingsprocesser järnfosfatering zinkfosfateringYtomvandlingsprocesser som järn- och zinkfosfatering bildar slam som så småningom sedimenterar och fastnar på karväggar och i rörsystem. Även vid avfettningsprocesser bildas avlagringar av olje- och kalkrester. Dessa avlagringar påverkar på sikt effektiviteten i anläggningen och i slutändan kvalitétsufallet av processen.

I första hand väljer man ett system som skapar lite slam som till exempel Oxsilan® som ytomvandling. I avfettningsmaskiner kan Ytex®-avfettare väljas istället för traditionella starkt alkaliska produkter. Ytex®-avfettarna förhindrar aktivt att smutslager byggs upp i systemet. Har man inte dessa system så kan det bli aktuellt att på regelbunden basis rengöra sin anläggning på kemisk väg.

Vid val av produkt för kemisk rengöring tar man hänsyn till vilken typ av förorening som skall tas bort samt vilket konstruktionsmaterial som anläggningen består av.

Gardoclean®
R 1700 F
Gardacid®
P 4403
Gardacid®
P 4309
Anläggning i stål++--
Anläggning i rostfritt++++++
Värmeväxlarrengöring++++
SystemStarkt alkaliskStarkt surStarkt sur
X