Bearbetning

PRESS- OCH FORMOLJOR

Vi har ett komplett sortiment med bearbettningsoljor och dragoljor. Produkterna kännetecknas av goda smörjande egenskaper och skapar förutsättningar för lång verktygslivslängd och god maskineffektivitet. Kraftfulla EP-additiv säkerställer funktionen under extrema tryck- och temperaturförhållanden. Produkterna är framtagna för att vara lätta att avfetta.

Här hittar du hela vårt sortiment:

 

RÖRBOCKNING

Gardolube® L 6036
Effektiv rördragnings och bockningsprodukt för rostfria rör. Där ingen annan produkt gör jobbet är denna mycket effektiv. Blandning av mineralolja och tvål.

X