Rengöring

FÖRLÄNG AVFETTNINGSBADETS LIVSLÄNGD

Avfettningsbad har som uppgift att ta hand om den olja eller det fett som tvättas bort från detaljerna. Olja/fett som hamnar i avfettningsbadet binder upp tensider och försämrar på sikt badets avfettande verkan, badet blir “mättat” på olja. När badet är mättat behöver det stärkas upp med mer tensid eller helt enkelt bytas ut.

Oljeemulsionsspräckare har som uppgift att trycka upp den inemulgerade oljan till ytan så att den kan avlägsnas, badet återfår då sin avfettande verkan. Rätt använt kan det innebära att man förlänger badlivslängden för avfettningen radikalt.

OLJEEMULSIONSSPRÄCKARE

Ytex® EMS
Emulsionsspräckare för att ta upp inemulgerad olja till badytan i alkaliska, sura och neutrala avfettningsbad. Vid tillsats flyter oljan upp till ytan och kan därefter avlägsnas med absorbenter eller till exempel oljeskimmer. Produkten sänker på så vis era destruktionskostnader och förbättrar kvalitén på avfettningsbadet och förlänger livslängden avsevärt.

Gardobond-Additive H 7367
Deemulgerande system för alkaliska avfettningsbad.

X