Ytomvandling

JÄRNFOSFATERING

Järnfosfatering används som ytbehandling och/eller avfettning på stål och andra metaller, i vissa fall även plast. Produkterna används i huvudsak som ytbehandling inför pulverlackering och har förutom en bra rengöringseffekt även en korrosionsskyddande verkan. Stål reagerar med lösningen och bildar en järnfosfatbeläggning med en beläggningsvikt mellan 0,2-1,0 g/m². Beläggningarna består i huvudsak av järnoxid och järnfosfat. Med tillsatser kan järnfosfatbadet även bilda skikt på aluminium och förzinkade detaljer. Järnfosfat appliceras vanligen i sprutanläggningar men förekommer även i doppanläggningar.

Järnfosfatering går under många namn. Vanliga benämningar är: kombitvätt, sur avfettning, alkalifosfatering, amorf fosfatering samt tungmetallfri fosfatering.

Kvaliteten som uppnås med järnfosfat beror på typ av process, anläggning samt färgval. Järnfosfat är en utmärkt förbehandlingsmetod för inomhusbruk men i vissa fall och i vissa tester kan resultaten jämföras med den mer avancerade zinkfosfaten, men generellt är de två förbehandlingsmetoderna ej jämförbara.

Kemisk uppbyggnad

Gemensamt för järnfosfateringsprodukter är att de baseras på natrium-, kalium- eller amoniumfosfat. Järnfosfatprodukter innehåller även en accelerator som klorat, nitrat, SNBS eller molybdat. Genom att välja rätt accelerator kan önskad skiktvikt uppnås. Järnfosfateringsprodukter innehåller i många fall även tensider för att produkten skall fungera som kombinerad avfettning och ytomvandlingsprodukt. Fluorider kan också ingå, detta för att ge betning och därmed ett bättre resultat vid förbehandling av aluminium.

 

Gardobond®
A 4932
Gardobond®
A 4975
Gardobond®
A 4939/1
Gardobond®
A 4960
Sprutning++++++++
Stål+++++++
Förzinkat stål+++++
Aluminium++***
Skiktvikt g/m20,5-0,70,7-1,00,3-0,60,5-0,7
Manuell appliceringNEJNEJNEJJA

 

Järnfosfatering i tre steg

För de de minst krävande applikationerna kan järnfosfateringen ske med endast tre steg. Vill man förbättra resultatet förser man sista steget med jonbytare för kontinuerlig rening av processvattnet.

Järnfosfatering i fem steg

För lite mer krävande applikationer och för ett bättre korrosionsskydd av den färdiglackerade produkten lägger man till en passivering samt slutsköljning med demi-vatten.

X