För de de minst krävande applikationerna kan järnfosfateringen ske med endast tre steg. Vill man förbättra resultatet förser man sista steget med jonbytare för kontinuerlig rening av processvattnet.

X