Vi har bevittnat det ett flertal gånger, undermåliga mätresultat och analyser som ligger till grund för ett icke önskvärt ytomvandlingsresultat. Det händer att företag helt slutat att analysera sina processer. Anmärkningsvärt kanske men inte så förvånande, ofta saknas kemisk kompetens hos företagen.
Vi på Ytteknik QP3 hjälper företag att komma till rätta med analyserandet genom att erbjuda mätinstrument och labbutrustning av hög kvalité som samtidigt är enkel att använda. Vi kan förklara svåra kemiska termer och begrepp på ett sätt som alla förstår.
Genom tätt samarbete med Scandinovata och Thermo Scientific har vi byggt upp en unik förståelse för vilka instrument och givare som fungerar för industrin. Vi har även lyckats automatisera dagliga rutinmätningar som titreringar samt besitter kunskap i att onlineövervaka parametrar som pH- och konduktivitet. Vårt verktyg QPS ChemGuard underlättar operatörernas dagliga arbete att analysera och övervaka processen.
Har du frågor kring pH, konduktivitet eller andra kemiska mätningar av processbad, tveka inte att ta kontakt med någon av oss. Vi hjälper er att förstå!

X