Klassiska våtkemiska metalltitreringar kan vara både tidskrävande och svåra att reproducera. Vi har utvecklat spektrofotometriska mätmetoder som spar tid i labbet och ger reproducerbara resultat.
Processer innhållande zirkonium ersätter allt oftare traditionella ytomvandlingar, behovet av enkla och säkra analysmetoder för metallen har ökat. Kolorimetri är namnet som givits åt tekniken att mäta absorberat ljus i förhållande till koncentration vid fasta våglängder inom det synliga ljusområdet. Mätmetoderna är enkla att tillämpa vilket gör analyserna lättanvända även för kunder utan större kemikunskaper.
Utöver analyser för zirkonium har vi idag även färdiga testmetoder för zink, mangan, koppar, järn samt klorider. Instrumentet vi valt att arbeta med är Orion AQ3700.

Vill du veta mer om kolorimetri får du gärna slå oss en signal eller läsa på vår leverantörs hemsida www.scandinovata.se

X