Bearbetning

LÄTTAVFETTADE SKÄRVÄTSKOR

Vi har ett komplett sortiment av skärvätskor och slipvätskor anpassade för att vara kompatibla med efterkommande ytbehandling.

Skärvätskorna är framtagna av ledande tillverkare och utvecklade i nära samarbete med kunden. Utmärkande för skärvätskorna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta garanterar en produkt där funktionen sätts i centrum. Med högkvalitativa råvaror kan även ekonomiska fördelar som låga förbrukningar och längre badlivslängder erhållas.

Tech Cool® sortimentet från Chemetall är bor- och formaldehydfritt och har därmed en tydlig miljöprofil samtidigt som de är framtidssäkra.

Du hittar ytterligare skärvätskeprodukter ur vårt hebro® lub-sortiment här.

 

Tech Cool® 9196 LFTech Cool® 35630 BF
SemisyntetJANEJ
HelsyntetNEJJA
Stål++++
Legerat stål+++
Aluminium++++
Gulmetall-++
Sågning, svarvning, fräsning++++
Borrning++++
Slipning-++
BorfriJAJA
FormaldehydfriJAJA

 

UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR TECH COOL®

Tech Cool® CSE
Systemrengörare för semisyntetiska skärvätskor

Tech Cool® SCS
Systemrengörare för helsyntetiska skärvätskor

X