QP3 Utbildningar

QP³ – Quality Performance Pretreatment Process

Låt oss hjälpa till att lyfta Er anläggning och kompetensen hos Er personal till nya nivåer!

Processäkerhetssystemet QP³ fokuserar på att:

  • Höja kompetensen hos personalen
  • Säkerställa utlevererad kvalité
  • Minska risker vid hantering av kemikalier
  • Förbättra anläggningen

QP³-upplägget består av flera delmoment och vi kan givetvis skräddarsy en lösning anpassad till just er verksamhet. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika delarna.

Teoretisk utbildning:

Teoretisk utbildningRiktar sig till operatörer och övrig personal som arbetar med kemikalier och processteknik inom företaget. Upplägget sträcker sig över två år och nya ämnen blandas med gamla ämnen så att kunskapen hela tiden förbättras och byggs på.

Kurserna i förbehandlingsteknik är indelade i fyra avsnitt: A, B, C och D.
Kurs A och B genomförs år ett och kurs C och D år två.

Varje del avslutas med ett teoretiskt prov. För att erhålla körkort för anläggningen skall deltagarna ha genomfört samtliga kurser med godkänt resultat.

Utbildning praktik:

Riktar sig till operatörer och laboratoriepesonal samt övrig personal som arbetar med kemikalier och processteknik inom företaget. Vi går igenom analyser och laboratoriematerial.

Anläggningsrevision:

Praktisk utbildning

Vi besiktigar anläggningen med fokus på säkerhet, kvalité och miljö och lämnar en skriftlig rapport med förslag på förbättringsåtgärder.

  • Säkerhet – Uppdatering av säkerhetsdatablad och processinstruktioner för samtliga kemikaliesteg
  • Besiktningsprotokoll – Funktionskontroll och mekanisk genomgång av förbehandlingens samtliga steg. Kemisk analys av samtliga kemikaliesteg.
  • Inre miljö – Kontroll av personlig skyddsutrustning samt hantering av kemikalier
  • Yttre miljö – Genomgång av vatten-, energi och kemikalieförbrukning med syftet att trimma förbrukningar och sänka kostnader.

Kvalitétsuppföljning

Regelbunden kontroll av skiktvikt, kristallstorlek och korrosionsprovningar, djupanalys av ytomvandlingsbad.

X