Manganfosfatering utförs i doppning och byggs upp i minst 6 steg. Anläggningen kan förses med fler sköljsteg för optimal funktion.