Ytomvandling

TUNNSKIKTSTEKNOLOGI

Genom att ersätta den traditionella fosforsyran vid ytomvandling med zirkoniumhexafluorid kan mycket tunna skikt av zirkonium fällas ut på metallytor. Zirkonium tillför vidhäftnings-, passiverings- och korrosionsskyddande egenskaper till materialet som skall lackeras. Zirkoniumbaserade ytomvandlingar kan med fördel användas på produkter av stål-, aluminium och förzinkat stål. Zirkoniumbaserade processer kan köras i kombination med tensider för avfettning samt ytomvandling i samma steg.

Processer baserade på silanoler kan användas som “No-Rinse” det vill säga att de behöver inte sköljas av innan torkning av detaljen, silanolerna reagerar med metallytan samt färgskiktet under härdningsprocessen och bildar då vidhäftnings- och korrosionsskyddande egenskaper till produkten som lackeras.

Processerna kallas även för zirkoniumfosfatering, nanoteknologi allternativt tunnskiktsfosfatering.

Fördelar man erhåller med tunnskiktsteknologin är bland annat en mindre slammängd i utrustningen jämfört med motsvarande fosfateringsprocess, vidare kan processerna köras vid rumstemperatur om de föregåtts av ett avfettningssteg.

 

Gardobond® X 4739Gardobond® AP 9809
Sprutning++++
Doppning++++
No-Rinse-++
Multimetall++++
ZirkoniumbaseradJANEJ
SilanolbaseradNEJJA
RumstemperaturJAJA

 

Gardobond® X 4739 – Minimalt med slam och underhåll men med bibehållen kvalité på lackerat gods!

Gardobond® X 4739 från Chemetall är en självklar ersättare till järnfosfatering. Många av våra kunder har de senaste åren byggt helt nytt eller konverterat sina linor till Oxsilan® med gott resultat. Med en Oxsilan®-anläggning når du C5-kvalité.

Lackerar du endast inomhusdetaljer eller material som står väl skyddat utomhus krävs endast C3, vilket du klarar med Gardobond® X 4739 i en trestegstvätt.

De som idag använder järnfosfat vet att dysor och värmeväxlare sätter igen och att frekventa badbyten ger höga kostnader för underhåll.
Gardobond® X 4739 är precis som järnfosfaten en kombinerad avfettnings och ytomvandlingsprodukt. Gardobond® X 4739 rengör effektivt samtidigt som den bygger ett zirkoniumskikt på ytan. Gardobond® X 4739 är precis som Oxsilan en multimetallprocess vilket innebär att den fungerar på stål, aluminium, zink samt förzinkat gods.

Processuppbyggnad Gardobond AP® 9809

Gardobond® AP 9809 från Chemetall kan användas som “No-Rinse” process vilket förkortar antalet steg i anläggningen. Används en järnfosfateringsprodukt alternativt en zirkoniumbaserad ytomvandlingsprodukt för rengöringssteget förbättrar Gardobond® AP 9809 slutresultatet med avseende på färgvidhäftning och korrosionsskydd.

Används Gardobond® AP 9809 i kombination med alkalisk avfettning erhålls en kvalitétsnivå jämförbar med traditionell järnfosfatering.

X