Ytomvandling

Passivering

Passiveringar används framförallt i samband med fosfatering. I fosfateringssammanhang har produkterna som uppgift att eftertäta och sluta skikten samt förbereda materialet för lackering. Att passivera sitt ytomvandlade material innebär att man får en kvalitétshöjning med avseende på vidhäftning samt korrosionskydd. Processen är standard vid lackering till fordonsindustrin.

Moderna silanol-baserade passiveringsprodukter kan även användas på material som endast avfettats. Den färdiga produkten får då förbättrade vidhäftnings- och korrosionsegenskaper.

Vi erbjuder endast kromfria passiveringar vid ytbehandling före målning. Krom oavsett oxidationstal (Cr3+, Cr6+) är omdebatterat och eftersom de moderna mer miljöriktiga alternativen dessutom ger ett bättre resultat finns ingen anledning till att erbjuda gammal krombaserad teknik.

 

Gardolene® D 6800/6Gardolene® D 6870Oxsilan® AL 0500 A
Efter zinkmanganfosfat++++-
Efter järnfosfat++++++
Efter avfettning--++
No-Rinse process-++++
ZirkoniumbaseradJANEJNEJ
SilanolbaseradNEJJAJA
KromfriJAJAJA
RumstemperaturJAJAJA

 

X