Ytomvandling

Framtidens ytomvandling stavas Oxsilan®

oxsilan ytomvanling kromfritt

Oxsilan® är en serie produkter utvecklade för att möta de krav som ställs på en framtida förbehandling vad det gäller kvalité och miljökrav. Självklart sker ytomvandlingen kromfritt. Oxsilan® är också en mycket lätt process att sköta för Er personal.

Produkterna används vid rumstemperatur vilket innebär att ingen uppvärmning av ytomvandlingssteget är nödvändig. Er befintliga anläggning kan enkelt anpassas till Oxsilan®.

Alternativ till järn- och zinkmanganfosfatering

Du som väljer Oxsilan® som alternativ till zink- eller järnfosfatering kan se fram emot en nästintill slamfri och lättskött process. Den lilla fällning som uppstår i Oxsilan®-badet tas lätt omhand i ett partikelfilter.

Fördel Oxsilan®:

 • Mycket lite eller inget slam, minskade underhållskostnader
 • Bibehållen eller ökad kvalité
 • Ingen uppvärmning, minskade energikostnader
 • Inga badbyten, minskade underhåll- samt destruktionskostnader
 • Enkel processstyrning
 • Multimetall, Oxsilan® belägger stål, aluminium samt förzinkat stål
Oxsilan® 9807Oxsilan® 9810/1Oxsilan® 9810/3
Sprutning++++++
Doppning++++++
Stål++++++
Förzinkat stål++++++
Aluminium++++++
ZirkoniumbaseradJAJAJA
KromfriJAJAJA
EnkomponentJANEJNEJ
RumstemperaturJAJAJA

Processuppbyggnad Oxsilan® 98-serien

För att få bästa möjliga kvalitétsutfall med Oxsilan® 98-serien krävs en anläggning på minst fem steg. Vi rekommenderar att stegen förses med filtrering men detta är inget krav. Givetvis kan fler sköljsteg användas.

Enklare skötsel med Oxsilan® 9807

Vårt senaste produkttillskott heter Oxsilan® 9807. Processen kan användas som alternativ till järn- eller zinkfosfatering i anläggningar med 5 steg eller fler.

Processen är framtagen för att vara lätt att styra och sköta.

Fördel Oxsilan® 9807:

 • Enkomponents, endast en produkt till ytomvandlingsteget
 • Mycket lite eller inget slam, minskade underhållskostnader
 • Bibehållen eller ökad kvalité
 • Ingen uppvärmning, minskade energikostnader
 • Inga badbyten, minskade underhåll- samt destruktionskostnader
 • Enkel processstyrning
 • Multimetall, Oxsilan® belägger stål, aluminium samt förzinkat stål.
X