Vårt senaste produkttillskott heter Oxsilan® 9807. Processen kan användas som alternativ till järn- eller zinkfosfatering i anläggningar med 5 steg eller fler.

Processen är framtagen för att vara lätt att styra och sköta.

Fördel Oxsilan® 9807:

  • Enkomponents, endast en produkt till ytomvandlingsteget
  • Mycket lite eller inget slam, minskade underhållskostnader
  • Bibehållen eller ökad kvalité
  • Ingen uppvärmning, minskade energikostnader
  • Inga badbyten, minskade underhåll- samt destruktionskostnader
  • Enkel processstyrning
  • Multimetall, Oxsilan® belägger stål, aluminium samt förzinkat stål.
X