För att få bästa möjliga kvalitétsutfall med Oxsilan® 98-serien krävs en anläggning på minst fem steg. Vi rekommenderar att stegen förses med filtrering men detta är inget krav. Givetvis kan fler sköljsteg användas.

X