Processuppbyggnad Oxsilan® 98-serien

För att få bästa möjliga kvalitétsutfall med Oxsilan® 98-serien krävs en anläggning på minst fem steg. Vi rekommenderar att stegen förses med filtrering men detta är inget krav. Givetvis kan fler sköljsteg användas.

Enklare skötsel med Oxsilan® 9807

Vårt senaste produkttillskott heter Oxsilan® 9807. Processen kan användas som alternativ till järn- eller zinkfosfatering i anläggningar med 5 steg eller fler. Processen är framtagen för att vara lätt att styra och sköta. Fördel Oxsilan® 9807: Enkomponents, endast en...
X