BRY – Bearbetning, Rengöring & Ytomvandling

BRY – Bearbetning, Rengöring & Ytomvandling

BRY – Bearbetning, Rengöring & Ytomvandling Varför skall du ha samma leverantör för bearbetning, rengöring och ytomvandling?Den som ansvarar för kvalitén på lackerat gods är också mån om att välja kompatibla skär- och rengöringsvätskor. Nyckeln till ett...

Zinkmanganfosfatering i 9 steg

För att möta fordonsindustrins krav på ytomvandling före lackering krävs en lina med avfettning, aktivering, zinkmanganfosfatering och passivering. I exemplet nedan visas en 9-stegs process. Linan kan med fördel förses med ytterligare sköljsteg.

Till vad används fosfatering och varför?

Fosfatbeläggning av metaller har flera användningsområden och olika kundnyttor. Här följer en kort beskrivning av olika tillämpningar. Som enskilt korrosionsskydd Fosfatbeläggningar för korrosionsskydd av maskindelar och maskinelement består vanligen av zinkfosfat,...

Fosfatering på kemispråk

Fosfatering är en sammanfattande benämning på ett stort antal kemiska ytomvandlingsprocesser som bildar en beläggning av metallfosfater på underlaget. Metaller som fosfateras är järn och stål, zink och förzinkat stål samt aluminium och i vissa fall magnesium....

Processuppbyggnad Gardobond AP® 9809

Gardobond® AP 9809 från Chemetall kan användas som “No-Rinse” process vilket förkortar antalet steg i anläggningen. Används en järnfosfateringsprodukt alternativt en zirkoniumbaserad ytomvandlingsprodukt för rengöringssteget förbättrar Gardobond® AP 9809...

Processuppbyggnad Oxsilan® 98-serien

För att få bästa möjliga kvalitétsutfall med Oxsilan® 98-serien krävs en anläggning på minst fem steg. Vi rekommenderar att stegen förses med filtrering men detta är inget krav. Givetvis kan fler sköljsteg användas.

Enklare skötsel med Oxsilan® 9807

Vårt senaste produkttillskott heter Oxsilan® 9807. Processen kan användas som alternativ till järn- eller zinkfosfatering i anläggningar med 5 steg eller fler. Processen är framtagen för att vara lätt att styra och sköta. Fördel Oxsilan® 9807: Enkomponents, endast en...
X