Zinkmanganfosfatering i 9 steg

För att möta fordonsindustrins krav på ytomvandling före lackering krävs en lina med avfettning, aktivering, zinkmanganfosfatering och passivering. I exemplet nedan visas en 9-stegs process. Linan kan med fördel förses med ytterligare sköljsteg.

Till vad används fosfatering och varför?

Fosfatbeläggning av metaller har flera användningsområden och olika kundnyttor. Här följer en kort beskrivning av olika tillämpningar. Som enskilt korrosionsskydd Fosfatbeläggningar för korrosionsskydd av maskindelar och maskinelement består vanligen av zinkfosfat,...

Fosfatering på kemispråk

Fosfatering är en sammanfattande benämning på ett stort antal kemiska ytomvandlingsprocesser som bildar en beläggning av metallfosfater på underlaget. Metaller som fosfateras är järn och stål, zink och förzinkat stål samt aluminium och i vissa fall magnesium....
X