Filterteknik för ökad kvalité och driftsäkerhet

Filterteknik för ökad kvalité och driftsäkerhet

För att uppnå optimal funktion i en modern ytbehandlingsanläggning ställs höga krav på skölj- och processvatten. Destruktion- och upparbetningskostnader har under senare tiden ökat i takt med att miljökraven blivit tuffare. Ett sätt att undvika dessa kostnader är att...
X