I vårt sortiment från Scandinovata hittar du både avancerade modeller med stöd för upp till fyra mätparametrar och enklare modeller för exempelvis pH och/eller konduktivitet. Alla modeller har stöd för kommunikation över MODBUS och 4-20mA. Detta möjliggör en överföring av information till exempelvis PLC eller valfri programvara.

Instrumenten har möjlighet att styra magnetventiler eller pumpar för kontroll av kemikaliedosering eller vattentillförsel. Kontinuerlig onlineövervakning möjliggör optimering av processvatten- och
kemikalieförbrukning för ökad kemikalieeffektivitet och minskad belastning på exempelvis reningsverk och indunstare.

Möjlighet finns också att låta befintlig PLC-utrustning hämta data från instrumentet och sköta dosering själv. Vi erbjuder också ett stort sortiment av elektroder och sensorer för att anpassa systemet för just din process och Dina krav. Särskilda elektroder finns för svåra miljöer såsom fluoridhaltiga och högalkaliska bad där standardelektroder inte håller måttet.

 

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan ge er trygg och säker processövervakning.

X