Rengöring

ALKALISK AVFETTNING

Samtliga av våra alkaliska avfettningar är blandbara med vatten och kan köras vid låga koncentrationer, detta medför en låg processkostnad. Gemensamt för alkaliska avfettningar är att de ligger högt i pH-området.

Kemisk uppbyggnad

Alkaliska avfettningar består av natron- eller kalilut (vattenlösningar av natrium- och kaliumhydroxid) samt mjukgörare. För att förhindra angrepp på känsliga material som aluminium, magnesium och zink innhåller multimetallavfettare även inhibitorer. Enkomponentsavfettare innehåller tensider som har som uppgift att transportera olja och fett från godsytan till avfettningsbadet. Tvåkomponentsavfettare har ingen inbyggd tensid, denna måste då doseras separat till badet.

Vi skiljer inom alkaliska avfettare även på sprut- och doppavfettare. Sprutavfettare innhåller anpassade tensider för att motverka skumbildning.

 

Gardoclean®
S 5411
Gardoclean®
S 5039
Gardoclean®
S 5163
Gardoclean®
S 5171
Gardoclean®
S 5192
Gardoclean®
T 5441/1
Gardoclean®
T 5401
Sprutning++++++++++-+
Doppning++++++++++
Stål++++++++++++++
Förzinkat stål++++-++++-
Aluminium++---++++-
LågtemperaturJAJANEJJANEJNEJJA
TensidinnehållandeNEJNEJJANEJJAJANEJ
X