Varför skall du ha samma leverantör för bearbetning, rengöring och ytomvandling?
Den som ansvarar för kvalitén på lackerat gods är också mån om att välja kompatibla skär- och rengöringsvätskor. Nyckeln till ett perfekt målningsresultat är att välja rätt produkt i samtliga processteg. Val av rätt dragolja kan till exempel ge dig optimala förutsättningar att separera ut olja ur efterkommande avfettningssteg. Detta leder i sin tur till minskade destruktionskostnader för förbrukade avfettningsbad. Vi lanserar ihop med Chemetall ett nytt sortiment skärvätskor utvecklade för Skandinaviens mjuka vatten. Skärvätskan Tech Cool® ger er följande fördelar:

  • Minsta möjliga miljöbelastning, bor- och biocidfria produkter
  • Unika smörjande egenskaper
  • Bästa tänkbara korrosionsskydd
  • Lägsta möjliga förbrukning

Varmt välkomna att utmana oss med era skärvätskeproblem, våra tekniker har många års erfarenhet av att lösa problem relaterat till smörjning och oljeemulsioner.

X