Lyckade temadagar på Chemetall Competence Center!

Lyckade temadagar på Chemetall Competence Center!

Under 2018 har vi tagit emot ett femtiotal processkötare, processtekniker och produktionsledare och tränat och utbildat i förbehandlingsteknik. Under en heldag har de fått både teoretisk och praktisk träning i kemiska processer på Chemetall Competence Center, CCC. CCC...
X