Ytteknik QP3 har samlad kompetens motsvarande över 100 yrkesverksamma år inom kemisk förbehandling före målning. Vi brinner för att göra vardagen enklare för våra kunder. Det gör vi genom att:

  • Välja rätt process i varje projekt
  • Ersätta gammal krombaserad teknik med ny miljöanpassad teknik
  • Säkra kvalitén med QPS ChemGuard
  • Utveckla enkla analysmetoder

Det gör oss till den självklara samarbetspartnern i området. Vår leverantör av kemi, Chemetall AB, är marknadens mest innovativa aktör. Med varumärken som Oxsilan® är Chemetall långt före konkurrenterna med fosfat- och kromfria processer utan att göra avkall på kvalitétsutfall.
Ytteknik QP3 genomför regelbundet ”Training Camps” i kemisk förbehandlingsteknik. Under en dag får ni teoretisk- och praktisk utbildning i Oxsilan® eller fosfateringsteknik. Information om nästa kurstillfälle får du via vår hemsida eller genom att kontakta oss.

Välkomna till oss för att diskutera framtidens ytomvandling.

X