Ytteknik förstärker på personalsidan med en efterlängtad resurs. Niklas har tidigare erfarenhet av industriell försäljning inom bland annat teknisk renhet och har även ett förflutet i skidpatrullen i Norge.

Niklas kommer vara resande säljare och primärt jobba med hela ChemGuard erbjudandet det vill säga kemi, personligt skydd samt laboratorieutrustning med fokus på nya marknadssegment som till exempel process- och livsmedelsindustri.

X