Processuppbyggnad Gardobond AP® 9809

Gardobond® AP 9809 från Chemetall kan användas som “No-Rinse” process vilket förkortar antalet steg i anläggningen. Används en järnfosfateringsprodukt alternativt en zirkoniumbaserad ytomvandlingsprodukt för rengöringssteget förbättrar Gardobond® AP 9809...
X