Chemetall miljöanpassade förbehandlingsprocesser Gardobond tunnfilms ytbehandling stål förzinkat ytbehandling

Chemetall fokuserar på att utveckla nya, förbättrade och miljöanpassade förbehandlingsprocesser. Gardobond® X 4739 är en ny oorganisk tunnfilms ytbehandling för stål och förzinkat stål. Ytbehandlingen ger svagt blå och gulfärgade skikt på stål.

Produkten kan användas i korta förbehandlingslinjer på 2-3 steg där man tidigare varit hänvisad till endast avfettning alternativt järnfosfateringsprodukter.

Kvalitetsmässigt uppnår man med Gardobond ® X 4739 ett resultat likvärdigt eller bättre än järnfosfatering. Gardobond® X 4739 ger mycket mindre slam än traditionella processer. Körs processen i en lina i kombination med avfettning behöver ytomvandlingssteget inte vara uppvärmt.

Kontakta oss för mer information!

 

X