Järnfosfatering i tre steg

För de de minst krävande applikationerna kan järnfosfateringen ske med endast tre steg. Vill man förbättra resultatet förser man sista steget med jonbytare för kontinuerlig rening av processvattnet.

Järnfosfatering i fem steg

För lite mer krävande applikationer och för ett bättre korrosionsskydd av den färdiglackerade produkten lägger man till en passivering samt slutsköljning med demi-vatten.
X