Personligt skydd

Vi på Ytteknik QP3 tycker att det är viktigt att skydda sig när man hanterar processkemikalier. Använd därför alltid skyddsglasögon och handskar när ni handskas med kemikalier. Vi har vi tagit in ett antal produkter som skall förhindra skada om olyckan ändå varit framme.

X