Mätutrustning

Vi har tagit fram ett speciellt anpassat sortiment av mätutrustning för att underlätta styrning av kemiska processer. Instrumenten och givarna är noga utvalda för att vara användarvänliga och tåla tuffa tag i industrin.
Vanligaste parametrarna är pH, konduktivitet och temperatur. Vi har även utrustning för att mäta jonselektivt på bland annat fluorid samt zirkonium.

X