Filtermassa

Produktion av fordonsdetaljer kräver stora mängder sköljvatten vid exempelvis avfettnings- och ytbehandlingsprocessen. För erhålla en bra produktkvalitet vid dessa steg är det mycket viktigt att ha en god vattenkvalité. Minimering av vattenresurser och återanvändning av processvatten är ett vanligt krav för avfettnings- och ytbehandlingsindustrier. Kraven grundar sig ofta i att förhindra tungmetaller från processerna att nå avloppet. Ett effektivt sätt att förhindra detta är att använda en selektiv jonbytare. En selektiv jonbytare i cirkulation ger en längre livslängd till badet och en selektiv jonbytare vid utgående avloppsvatten fungerar som ett polisfilter.

Katjon
Katjon används i första kolonen i en selektiv jonbytare.

Anjon
Anjon används i andra kolonen i en selektiv jonbytare.

Visar alla 7 resultat

X