Kortedala, Göteborg driver Team CMS lagerterminal. Här hanteras gods som behöver sorteras, kontrolleras, ompackas och avfettas före leverans till slutkund. Team CMS strävar efter högsta möjliga kvalité i alla delmoment. Förutom punktliga och korrekta leveranser ställs idag allt högre krav på själva tvättresultatet.

– ”Vår kemikalieleverantör har hjälpt oss att säkra vårt tvättresultat. Genom att jobba aktivt med kemi- och filterteknik samt träning av personalen har Ytteknik QP3 överträffat våra förväntningar”, säger Christer Simonsen VD på Team CMS Sweden AB.

X