Tekniker på GMs fabrik i Michigan, USA beskriver sin lyckade övergång till tunnskiktsteknologi från Chemetall

Ytbehandlingsenheten för BASF, Chemetall, har nu tagit över en lina i Michigan, USA där man övergått till tunnskiktsteknologin Oxsilan. Övergången har varit mycket lyckad och fullskalig produktion är nu igång. Bilar som produceras i denna fabrik är Chevrolet Sonic och Chevrolet Bolt EV, med 62 000 enheter producerade årligen.

Efter att ha testat med betaproduktion och utförliga tester i tre månader efter starten i december 2017 kördes fullskalig produktion igång. GM:s ED- och förbehandlingstekniker på siten, Daniel Green, hade följande att säga:

”- Kvalitetsförbättringarna och den ökade kostnadseffektiviteten var slående. Ingen flammighet, mapping eller defekter i ytkvaliteten, inga sköljadditiv behövs, och förlängda avfettning- och sköljbadlivslängder minskade antal steg och behov av underhåll

Chemetalls Paul Krause, OEM Key Account Manager, hade följande att tillägga om Oxsilan:

”Oxsilan designades för multimetalls ytbehandlingar för OEM. För att märkbart förbättra korrosionshämning och färgvidhäftning och samtidigt minska vattenkonsumption effluenter och energiförbrukning. Oxsilan fungerar bra ihop med alla moderna ED-system.”

 

Oxsilan utvecklades som ett silanbaserat alternativ till zinkfosfatering och lanserades 2007. Produkten togs fram med multimetallskompatibilitet, och då särskilt aluminiumsubstrat, i fokus.

Grundstenarna i oxsilanteknologin bygger på zirkonium och silanol. Genom att de reaktiva silanolgrupperna binder kemiskt till både färg och substrat erhålls mycket god vidhäftning. Genom värmebehandningen som utförs i samband med ED-lackering förstärks dessa bindningar ytterligare, och det bildade oxsilanskiktet (i storleksordningen 100nm) är ungefär 10 ggr tunnare än ett zinkfosfatskikt och kan ändå ge samma nivå av korrosionsskydd.

Idag kör ungefär 10 miljoner oxsilanbehandlade bilar runt, och produkten används i drygt 400 linor världen över.

 

En stor del av denna artikel är direkt översatt från engelska.

Originalartikeln finns på AMS hemsida här:

Oxsilan Expectations

 

Vill du veta mer om oxsilan och hur den kan hjälpa dig?

Vår informationssida:

Oxsilan – framtidens ytomvandling

Chemetalls webbsida om Oxsilan (på engelska):

Oxsilan

X