Gardobond® X 4739 är tunnskiktsprocess baserad på zirkonium från Chemetall. Produkten är omtyckt då den kvalitétsmässigt likställs med en traditionell järnfosfatering utan att skapa slam eller nedsmutsning av anläggningen.
Gardobond® X 4739 kan köras som en kombinerad avfettnings- och ytomvandlingsprocess i ett varmt steg eller som ett separat rumstempererat ytomvandlingssteg efter en traditionell alkalisk avfettning.
Gardobond® X 4739 belägger stål som får svagt guldaktiga irridiserande skikt och även aluminium samt förzinkat stål.
De direkta fördelarna med att välja Gardobond® X 4739 är bland annat ett enklare underhåll, bibehållen kvalité samt en process utan skadliga tungmetaller.

X